Khoa Giáo dục Chính trị (DHS)

Văn bản

Ban hành Một số định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại trường ĐHSP, ĐHH

 Ban hành Một số định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại trường ĐHSP, ĐHH.  Quý Thầy Cô lưu ý nhé!

Nguồn: Khoa GDCT
tdhlinh post: 2020-02-17 11:06:45 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...