Khoa Giáo dục Chính trị (DHS)

Cơ cấu tổ chức

* Chi bộ:

- Bí Thư qua các thời kỳ: 

              Thầy Trần Quốc Cảnh

              Thầy Nguyễn Như Tùng

              Thầy Võ Ngọc Huy

              Thầy Vũ Đình Bảy

- Bí thư chi bộ đương nhiệm

              GVC.TS. Nguyễn Văn Thắng

- Phó bí thư: Ths. Lê Thị Thu Hương

- Chi ủy viên: TS. Đặng Xuân Điều

* Tổ đảng cán bộ do đ/c Hoàng Thị Thảo làm Tổ trưởng

* Tổ đảng sinh viên do Đ/c Lê Văn Thuật làm tổ trưởng

 

 

* Ban chủ nhiệm khoa:

- BCN Khoa qua các thời kỳ

               GVC Trần Quốc Cảnh

               ThS. Võ Ngọc Huy

               TS. Vũ Đình Bảy

-  BCN khoa đương nhiệm

               TS. Phạm Quang Trung - Trưởng khoa

              

* Các trợ lý:

- Trợ lý công tác sinh viên & văn thể : CN. Trần Dương Hà Linh

- Trợ lý công tác nghiên cứu khoa học & đào tạo: TS. Trần Như Hiền

 

 

Nguồn: Khoa GDCT
tdhlinh post: 2020-03-11 10:48:09 AM

Right menu loadding...