Khoa Giáo dục Chính trị (DHS)

Đào tạo

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trân trọng giới thiệu thông tin các mã ngành do Khoa đào tạo. Quý phụ huynh và các bạn học sinh tham khảo các thông tin bên dưới nhé

Nguồn: Khoa GDCT
tdhlinh post: 2020-03-05 8:46:33 AM

Right menu loadding...