Khoa Giáo dục Chính trị (DHS)

ĐOÀN–HỘI

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI KỸ NĂNG NĂM 2021


Ngày hội Kỹ năng 2021 của sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
5 phần thi sôi nổi, gay cấn tạo thành một đợt thi đua trong toàn thể sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị. Lần đầu tiên sinh viên tự xây dựng các ấn phẩm, clip để giới thiệu và truyền thông về ngành học trong phần thi “Đại sứ truyền thông”. Khoa đã ứng dụng CNTT trong các phần thi online “Đảng trong trái tim tôi”. Ngoài ra, Chương trình còn có các phần thi “Tôi là một diễn giả”, “Vũ điệu tuổi trẻ”, “Đại sứ văn hoá đọc". Chương trình đã thành công hơn cả mong đợi, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong mỗi đoàn viên, sinh viên của toàn Khoa GDCT. Kết thúc cuộc thi nhiều sinh viên đã không khỏi luyến tiếc và mong chờ năm đến năm 2022 để chương trình tiếp tục được tổ chức để sinh viên lại được hoà mình trong những tháng ngày hoạt động sôi nổi.
 
TOÀN CẢNH NGÀY HỘI KỸ NĂNG
 

TRAO GIẢI CHO CÁC HẠNG MỤC XUẤT XUẤT SẮC

 

 

 

Nguồn: Khoa GDCT
tdhlinh post: 2021-04-25 9:35:03 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...